top of page

1000 keer oltegoare

Sociale contacten zijn belangrijk. Nog voor de coronacrisis, waren we ons hier in Roeselare al bewust van. Verschillende organisaties en vrijwilligers, waaronder Groenpark, bundelden daarom hun krachten en richtten het netwerk Oltegoare, niet alleen op. Hiermee wil Roeselare een zorgzame samenleving en verbondenheid versterken. Door de coronacrisis is deze uitdaging nog groter geworden. We mogen elkaar niet meer vastpakken en knuffelen. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten in groep om samen te genieten van datgene wat ons verbindt zoals lekker eten, mooie muziek, sport, … Toch is het meer dan ooit belangrijk dat we elkaar niet loslaten, dat we een lichtpuntje zijn voor elkaar, dat we #1000keeroltegoare verbonden blijven met elkaar.

bottom of page