top of page

COLLIEVLINDERPAD - Advies jury


We hebben met onze wijkwerking een projectvoorstel ingediend voor de oproep Wijk in Actie. Een jury samengesteld uit zowel interne als externe deskundigen op het vlak van buurtinitiatieven formuleerde volgend advies:


“Jullie project is een unicum in Roeselare! Het Collievlinderpad scoort hoog op vlak van innovatie en creatie. De milieu- en duurzaamheidaspecten komen ruim aan bod. Groenpark wil de natuurlijke biotoop van fauna en flora opwaarderen. Een pluspunt is dat de inwoners kiezen voor een “hands on” aanpak en grote overtuiging om zelf op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de Collievijverbeek. De samenwerking met provincie, scholen, natuurverenigingen,.. zorgt voor een wederzijdse betrokkenheid en maximale slaagkans van het project. De jury steunt ook de toekomstplannen om aandacht te hebben voor cultuur en het Collievlinderpad aan te kleden met kunst, muziek en andere disciplines. Dit project - in verschillende fases - is een absolute meerwaarde en draagt bij tot de leefbaarheid in de wijk en in de stad. De jury adviseert om het onderhoud van het Collievlinderpad te laten opnemen in het technisch uitvoeringsplan in overleg met de stad. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor duurzaam materiaal bij het plaatsen van de borden langs het Collievlinderpad.”


De voorstellen werden samen met de adviezen van de jury voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de jury en besliste om een bedrag van €1.000 toe te kennen + een voucher van €75.

bottom of page