top of page

Winter in aantocht


De winter komt er aan, de temperaturen dalen, virussen en bacteriën duiken op, de dagen lijken korter omdat het langer donker is, dieren zoeken eten en beschutting, misschien valt er al een beetje sneeuw of ligt er een laagje ijs.

Bereid je voor op een aangename, zorgeloze winter voor mens en dier.

De voetpaden en straten kunnen weer bedekt zijn met een sneeuwtapijt. Leuk voor kinderen en wandelaars, minder leuk voor wie de baan op moet. Wist je dat je bij sneeuw of ijzel het voetpad (of een verharde berm) voor je deur vrij moet maken? Neem desnoods het stuk van je naaste (bejaarde) buur mee. De sneeuw hoop je aan de rand van het voetpad of berm op. Zorg er wel voor dat die hoop geen gevaar vormt voor het verkeer op de straat. Hou zoveel als mogelijk het rioolputje vrij, zodat het smeltwater weg kan.

Bij winterweer wordt er zowel preventief als bij sneeuwval en vriestemperaturen gestrooid door de stad, volgens een prioriteitenlijst. De straten waar het meest verkeer door rijdt, krijgen voorrang. Ook schoolomgevingen en busroutes staan op de prioriteitenlijst. Het is niet mogelijk om in alle straten (evenveel) te strooien, noch financieel, nog logistiek. Sommige straten met minder woningen, afgelegen of doodlopend, komen dus soms niet of pas laat aan de beurt. Heb begrip, want de strooidiensten kunnen niet overal tegelijk zijn.

Schenk extra aandacht aan bejaarden en mensen die moeilijk te been zijn. Spring eens binnen wanneer je om boodschappen gaat en vraag of zij ook iets nodig hebben. Jouw bezoekje op zich kan hen al plezieren. Mogen we ook jullie bijzondere aandacht vragen voor de ‘Heb je even voor mijn? - kaart’ in het straatbeeld.

bottom of page