top of page

'Als seconden te traag tikken...'
Als seconden te traag tikken voel je je niet verbonden. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Als seconden te traag tikken is een persoonlijke ervaring. Veelal is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien als seconden te traag tikken.Korte omschrijving van ons initiatief

We zijn er ons van bewust dat eenzaamheid een divers en complex probleem is, dat niet met één oplossing kan worden aangepakt. Maar we willen vooral niet denken in problemen en moeilijkheden, maar de blik op het positieve. Met ons project 'Als seconden te traag tikken...' zouden we graag geïnteresseerde buren een laagdrempelige, educatieve en sensibiliserende vorming geven rond eenzaamheid op maat van de wijk. Doelstelling is dat die buren inzicht krijgen in wat eenzaamheid is en zodoende alert worden om eenzaamheid in het Groenpark te detecteren en samen aan te pakken vertrekkende vanuit een positieve boodschap. Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid.


Duurzaamheid

We kunnen eenzaamheid niet oplossen door af en toe een bezoekje te brengen, hoe hartelijk dat ook is. Maar daarentegen realiseren we ons ook dat die bezoekjes, die aandacht wel degelijk heel belangrijk is.

Het tonen van respect en een goede mix van activiteiten voor een brede groep waar buren op ongedwongen wijze de kans krijgen een ander beter te leren kennen wordt ons uithangbord. We willen het warm water niet uitvinden maar eenmaal gestart is het de bedoeling om continuïteit te garanderen zoals ons verwenontbijt, de Groenparktrappers & -stappers, de Groenparkfeesten,.... Eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Er is een grote vraag naar meer ontmoeting. Stad investeert reeds in een kwaliteitsvol openbaar domein in het Groenpark. Waarom daarbij het kleine ontmoeten in de wijk niet versterken, door plaatsen van enkele banken. Mensen die een gezellige babbel hebben met de buren, zijn gelukkiger.


Meerwaarde initiatief voor onze wijk?

Met ons project 'Als seconden te traag tikken...' willen we in het Groenpark onze krachten bundelen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Het uiteindelijke doel van 'Als seconden te traag tikken...' is dat Groenparkers gevoelig zijn en aandacht hebben voor de thematiek eenzaamheid en isolement en waar nodig, mogelijk, wenselijk en in overleg tot actie overgaan. Omdat iedere buur telt. Eenzaamheid is een zaak van iedereen.


Komt het project tegemoet aan tekorten in onze wijk? Wat is de impact van het initiatief op onze wijk?

Eenzaamheid wordt stilaan een urgent en actueel vraagstuk in het Groenpark. Bij benadering zijn er op de 400 inwoners 50 alleenstaand en 110 meer dan zeventig jaar. Meerdere Groenparkers voelen zich in een lichte of sterke mate eenzaam door verlies van een dierbare, echtscheiding maar ook door veranderingen als verhuizing en ontslag. Veel langdurige zieke buren hebben weinig sociaal contact en verzeilen in eenzaamheid. Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt hier openlijk voor uit. Op eenzaamheid rust een taboe, ook in het Groenpark.

bottom of page