top of page

Een goede buur is beter dan een verre vriend


INVESTEREN IN SAMENLEVEN Mensen kennen elkaar te weinig. De tijd is rijp om ruimte te creëren voor ontmoeting. Ontmoeting voor geëngageerde buurt- en wijkcomités met als doel: Elkaar inspireren. Elkaar kennen. Elkaar versterken. En waarom die vorm van ontmoeting niet laten evolueren naar een raad, een Buurten- of Wijkenraad, m.a.w. een adviesorgaan voor het Samenleven in Roeselare. Wie weet er beter wat leeft of nodig is in een buurt, dan de buurtbewoners zelf?

bottom of page