top of page

REUSachtig Groenpark


Wijkfeest

REUSachtig Groenpark

zaterdag en zondag

24 & 25 augustus

We zijn voor de 44ste keer klaar voor ons wijkfeest. Een jaarlijkse traditie naar het einde van de vakantie toe. Met een gevarieerd programma over twee dagen, buren naar buiten krijgen en met elkaar vriendschap laten sluiten is ons doel. Feesten en eten verbindt mensen overal.


Bij Hendrika ontsproot vorig jaar het idee, waarom niet eens met een reus in zee. En zo geschiedde. Het Groenpark neemt het peterschap op zich van de Roeselaarse reus ‘Tante Babiele’.


Op zondag 25 augustus om 11 uur vertrekt een heuse reuzenstoet aan het begin van de Platanenstraat met de Roeselaarse reuzenfamilie, de Koninklijke Harmonie De Verbroedering Beveren en het Beverly Percussion Ensemble richting feestweide. Kom met de kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren naar de Platanen- en Wijngaardstraat en geniet van dit kleurrijk en sfeervol spektakel met ‘Tante Babiele’ op kop. Sluit aan bij de stoet en wees getuige van de plechtige doop van ‘Tante Babiele’. Een uniek gebeuren in het Groenpark!


We hopen jullie talrijk te mogen begroeten. Het doet deugd om na de vele initiatieven die we dit jaar genomen hebben eens samen te zijn. Breng gerust familie en vrienden mee. Hoor je in de verte al de drums van de fanfare?


Met reuzengroet!

Het bestuur

bottom of page