top of page

REUSachtig Groenpark - Het warmste wijkfeest van 2019.

Wijkfeest Groenpark is een – binnen en buiten Roeselare – gekend en geliefd wijkfeest. Wijkfeest Groenpark staat voor kwaliteit, samenhorigheid, toegankelijkheid, creativiteit, kinderanimatie, kortom een feest waar je graag bent. Wijkfeest Groenpark is een verbinder, waar buren elkaar ontmoeten en vriendschappen ontstaan.


Warme oproep om onze reuzenstoet van zondag 25 augustus - een uniek evenement in Roeselare - bij te wonen. Draag, door je aanwezgheid, je steentje bij aan de realisatie van het warmste wijkfeest van Roeselare en wees in groten getale getuige van de doop van ‘Tante Babiele’ en feliciteer haar met het ‘Ereburgerschap van het Groenpark’.


Clementine, een creatief en audiovisueel bureau komt in opdracht van stad Roeselare ambiance- en sfeerbeelden nemen van de optocht en de doop. Groenparkers laat jullie zien! Bewoners langs het parcours bevlag en versier jullie woning, jullie straat.


Een organisatie als REUSachtig Groenpark is pas een echt succes als velen hun schouder eronder zetten.


Beleef twee fantastische zomerdagen samen met ons!


Het Groenpark Team

bottom of page