top of page

BEWONERSVERGADERING GROENPARK - 19/9/19


Bij monde van Thomas Berghman Stafmedewerker Beleidsontwikkeling Ruimte en Giovanni Vandewaetere Projectleider Openbaar Domein Groen wist stad Roeselare iedereen, op een knappe en tactvolle manier, te betrekken bij het gezamelijk overleg. De bewoners konden hun mening uiten en er werd geluisterd. Gezien de vele reacties zijn we ervan overtuigd dat de bewonersvergadering een informatiebron is geweest voor de verdere goede afhandeling van ons wijkprogramma. Een ontzettend geslaagde bijeenkomst!

bottom of page