top of page

Woonerf - Cipressenstraat


Op de bewonersvergadering Groenpark van 19 september ll. werd gevraagd aan stad Roeselare om een studie te maken om van de Cipressenstraat een woonerf te maken. Reden: auto’s rijden de doodlopende straat te snel in en uit, en heel wat mensen parkeren hun wagen op het voetpad.


Thomas Berghman Stafmedewerker Beleidsontwikkeling Ruimte Stad en OCMW Roeselare, laat weten:


Het statuut van een 'woonerf' kunnen we niet toepassen, gezien de weginrichting hier niet op aangepast is: in een woonerf zijn er geen afzonderlijke voetpaden en kan parkeren enkel binnen afgebakende parkeervakken. Het is niet haalbaar om hieraan een herinrichting te koppelen om te voldoen aan de principes van een woonerf.


Wat we wel kunnen doen, is aan het begin van de Cipressenstraat een bord met het opschrift ‘graag traag’ plaatsen. Ik heb de opdracht daartoe reeds gegeven aan de betrokken diensten. Daarnaast kunnen we, samen met de politie, in dialoog gaan met de bewoners.


Parkeren op een voetpad is strikt verboden volgens de wegcode. De politie is aan zet om dergelijke overtredingen vast te stellen. Ik heb jullie wijkagent, Nancy Segher, gecontacteerd. Zij zal in haar rondes overtreders aanspreken en eventueel, wanneer het gedrag aanhoudt, beboeten. Bezoekers en tweede auto’s kunnen gerust op de rijbaan geparkeerd worden, zolang er een vrije doorgang van drie meter blijft.


Als jullie door foutgeparkeerde wagens hinder zouden ondervinden bij het verlaten van de private toegang, dan is het bovendien steeds mogelijk om een interventie te vragen via het nummer 101.


We hopen hiermee aan jullie heel terechte vragen tegemoet te komen.


bottom of page