top of page

Eetbaar speelbosje


Project 2020: Vergroening Groenpark Roeselare - Eetbaar speelbosje

Vorig jaar dienden we als wijkwerking Groenpark Roeselare vzw een projectaanvraag in binnen de actie Dorpskernacupunctuur van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart. Men is erin geslaagd een mooie invulling te geven aan onze vraag.

Beplanten perceeltje tussen Goudenregenstraat en Daglandstraat

-Het Stad-Land-schap zorgt voor een schets/plannetje met aanduiding van de te planten soorten en aantallen.

-Het Stad-Land-schap legt dit plan voor aan de stad Roeselare en het wijkcomité.

-Het Stad-Land-schap overlegt met het wijkcomité om een datum te prikken voor het plantmoment.

-Het Stad-Land-schap financiert het plantgoed.

-Het wijkcomité staat in voor de aanplant.

bottom of page