top of page

‘t half uur voor je buur(t)


We gaan het missen. We missen het nu al. Corona bracht ons dichter bij elkaar. 77 dagen op rij hebben we elkaar, gewoon op straat en zonder meer, stipt om 20u ontmoet. Nieuwe contacten gelegd, emoties gedeeld, eenzaamheid doorbroken, samen mensen bedankt en steun gezocht bij elkaar. Een positiviteit uit de coronatijd. Deze 77 coronamomenten moeten we zeker koesteren. Laat ons daarom deze zomer de dinsdagavond, van 20u tot 20u30, uitroepen tot: ‘’t half uur, voor je buur(t)’. Ik ben blij dat jij in mijn buurt woont... ‘kom uit je kot’... tot dinsdagavond! Volg verder de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

bottom of page