top of page

Dromen met de buurt


19 januari 2019

Dromen met de buurt

Een initiatief van stad Roeselare die ons uitnodigt om samen te werken rond natuur. Zo wil men het Collievlinderpad een duwtje in de rug geven en invulling geven aan een dag rond ‘Natuur in het Groenpark’.

We bejubelen eenstemmig het initiatief. Maar het zou niet correct zijn om de ware dromen van de Groenparkers niet aan bod te laten komen. Dromen reflecteren wie we zijn, wat we nodig hebben en waar we in geloven. Onze dromen helpen ons om inzicht te geven in specifieke situaties en om specifieke gebeurtenissen te verwerken. Een recente rondvraag leert ons waar Groenparkers van dromen als het over de buurt gaat; o.a. over de vergroening van de omgeving rond de Fluvius-cabine Patanenstraat.


4 april 2019

De wijk als motor

Als wijkcomité zorgen we voor cohesie en verzorgen we een sterke signaalfunctie op vlak van samenlevingsaspecten, ruimtelijke invulling, netheid, mobiliteit en veiligheid. Op 4 april, tijdens het overleg met stad Roeselare over de pijnpunten in het Groenpark, hebben we ervaren dat Stad Roeselare wil werken aan een hechtere band tussen burgers en het stadsbestuur.


19 september 2019

Bewonersvergadering met Stad Roeselare

Leefbaarheid en de veiligheid in het Groenpark verhogen met behulp van gestroomlijnde communicatie en samenwerking.

Quick Wins 2019 o.a. de vergroening omgeving Fluvius-cabine is goedgekeurd. Stad Roeselare nam contact op met Fluvius, de eigenaar van de grond: zij stellen een tuinaannemer aan die de zone onder handen zal nemen. Voorzien in het najaar 2019.


11 juni 2020

Aanvang v.d. werken

We zijn als wijkcomité dankbaar voor de constructieve medewerking van Fluvius en Stad Roeselare.

bottom of page