top of page

Voor u gelezen in onze gedachtenbundel 'GROENPARK-20'

HET GROENPARK-VIRUS

Freddy Kindt

Het moet zo’n 45 jaar geleden zijn dat een goedaardig virus zich over het Groenpark heeft verspreid. Veel wijkbewoners bleken er door aangetast en dit is zo gebleven, tot op vandaag. Het sloeg over op de mensen die hier later kwamen wonen. Het virus was niet te stoppen.


Onderzoekers hebben zich gebogen over dit merkwaardige fenomeen. Geen van hen kon verklaren waar het vandaan kwam en nog minder hoe het steeds weer nieuwe mensen blijkt aan te steken. Toch wordt er in de media nauwelijks aandacht aan besteed, waarschijnlijk omdat de gevolgen niet sensationeel zijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de ‘besmetten’ niet blijken aan te tasten. Eerder het omgekeerde blijkt waar te zijn.


Het ganse jaar door zijn de symptomen zichtbaar voor wie er een geoefend oog en oor voor heeft. Een sterke opflakkering is elk jaar vast te stellen in de zomermaanden, vooral naar het einde van augustus toe. Je moet haast met gesloten ogen en oren door de wereld gaan om er dan niets van te merken, zeker niet als je in de buurt van het Groenpark leeft.


Hoe kan je nu iemand herkennen die door het virus is aangetast? Voor mensen met gevoelige ogen en oren is het niet moeilijk om de ‘besmetten’ te herkennen. Ze vallen immers ten prooi aan een opmerkelijke opflakkering van solidariteit en verbondenheid. Ze leven niet naast mekaar, maar met mekaar. Ze zoeken – op een bescheiden manier – om elkaar te steunen en te ondersteunen.


De uitdaging is niet hoe we dit virus zo effectief mogelijk kunnen bestrijden. Integendeel, het gaat er eerder om te ontdekken hoe dit virus zich kan ontwikkelen tot een wereldwijde pandemie, over alle grenzen heen. Stel je eens voor dat het zou gebeuren, dat wereldwijd mensen erdoor aangestoken worden. Het zou het einde betekenen van oorlogen en conflicten, honger en armoede zouden uit de wereld verdwijnen, mensen met problemen (die zullen er altijd zijn) zouden zich niet langer in de steek gelaten voelen, ze zouden kunnen terugvallen op een brede kring van mensen om zich heen…


De opflakkering eind augustus zullen we dit jaar moeten missen. Maar de vele kleine symptomen van het virus zijn ongetwijfeld te zien en te horen voor wie met open ogen en oren in het Groenpark leeft. Laten we er dankbaar voor zijn en er met volle teugen van genieten.

bottom of page