top of page

Na corona komt zonneschijn

In huidige crisisperiode stelden we nog maar eens vast hoe hard mensen sociaal contact in onze buurt nodig hebben. Veel van hen zijn alleenstaanden en hun sociaal netwerk is beperkt. We hebben in deze lockdown tijden buren proactief opgebeld en “’t half uur voor je buur(t)” georganiseerd tegen vereenzaming. Zo werden we ons nog meer bewust van de fragiliteit van het sociaal weefsel.


Onze ‘groene mat’ in de Meelbessenstraat, een warme en laagdrempelige ontmoetingsplek in hartje Groenpark, wordt gedragen door het enthousiaste team Groenpark. Onze ‘groene mat’ wil Groenparkers uit hun sociaal isolement halen door actief ‘uit ons kot’ te komen voor “buurTime”, een ontmoetingsmoment, telkens op de eerste zondagvoormiddag van de maand.


buurTime” is er ook op gericht banden te smeden tussen generaties en de solidariteit tussen de Groenparkers, door een gezellige babbel, nog te versterken. Mensen die hun buren kennen en er goed mee overweg kunnen, zijn doorgaans gelukkiger. En denk eraan; sociale distantie is de basis van alles!

bottom of page