top of page

Groenpark '30'


Wordt Groenpark straks een wijk waar snel rijden uit den boze is ?In een ver verleden en dan gaan we al terug naar ons 'Groenblad 12' van 7 juni '79:

ALLERLEI: "We zijn van plan om aan te dringen bij de openbare instanties voor het plaatsen van borden “SPELENDE KINDEREN” in onze wijk. Dit neemt niet weg dat de openbare weg geen kinderspeelplein is, en dat de ouders altijd verantwoordelijkheid blijven dragen voor gebeurlijke ongevallen door hun kinderen veroorzaakt. We dringen nogmaals aan bij onze mensen om in de wijk zeer, zeer voorzichtig te rijden. Jammer genoeg wordt deze alarmkreet niet gehoord door mensen van buiten de wijk … .”


In een recenter verleden gaan we terug naar de bewonersvergadering van 19 september 2019 waar gevraagd werd aan stad Roeselare om een studie te maken om van de Cipressenstraat een woonerf te maken.

Reden: auto’s rijden de doodlopende straat te snel in en uit, en heel wat mensen parkeren hun wagen op het voetpad.

Antwoord stad Roeselare: "Het statuut van een 'woonerf' kunnen we niet toepassen, gezien de weginrichting hier niet op aangepast is: in een woonerf zijn er geen afzonderlijke voetpaden en kan parkeren enkel binnen afgebakende parkeervakken. Het is niet haalbaar om hieraan een herinrichting te koppelen om te voldoen aan de principes van een woonerf.

Wat we wel kunnen doen, is aan het begin van de Cipressenstraat een bord met het opschrift ‘graag traag’ plaatsen. Ik heb de opdracht daartoe reeds gegeven aan de betrokken diensten. Daarnaast kunnen we, samen met de politie, in dialoog gaan met de bewoners.

Parkeren op een voetpad is strikt verboden volgens de wegcode. De politie is aan zet om dergelijke overtredingen vast te stellen. Ik heb jullie wijkagent, Nancy Segher, gecontacteerd. Zij zal in haar rondes overtreders aanspreken en eventueel, wanneer het gedrag aanhoudt, beboeten. Bezoekers en tweede auto’s kunnen gerust op de rijbaan geparkeerd worden, zolang er een vrije doorgang van drie meter blijft.

Als jullie door foutgeparkeerde wagens hinder zouden ondervinden bij het verlaten van de private toegang, dan is het bovendien steeds mogelijk om een interventie te vragen via het nummer 101.

We hopen hiermee aan jullie heel terechte vragen tegemoet te komen."

Stad Roeselare laat ons op 2 februari 2021 weten dat de inrichting van een ‘Zone 30’, voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid, mogelijk is voor het Groenpark.

Wijkcomité: Groenpark '30' heeft verschillende doelstellingen o.a.:

Veiligheid van alle gebruikers verhogen

De gemiddelde afstand om van de Iepersestraat een woning in het Groenpark te bereiken en omgekeerd bedraagt bij benadering 300 m. Over die afstand doen we nu gemiddeld 60 sec.. Bij invoering van 'Zone 30' gaan we daar 10 sec. langer over doen. Het verlies in tijd van 10 sec. is totaal te verwaarlozen als je weet dat een voetganger die met 50 km/u geraakt wordt, sterft in 45% van de gevallen en aan 30 km/u is dit 5% (Bron: Certu).

Verkeer rustiger maken

Een 'Zone 30' is gericht op alle weggebruikers en in het bijzonder op buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Bewust trager rijden verhoogt de leefbaarheid van de wijk.


Het wijkcomité heeft een enquête gelanceerd, waarin de Groenparkers hun mening konden geven over ‘Groenpark 30’:

89% > Graag ‘Zone 30’

11% > Liever geen ‘Zone 30’

bottom of page