top of page

‘Onze Jeugd’ stapt mee in ons verhaal

“Een nogal triestige passage van de Collievijverbeek door ‘Het Groenpark’, is voor de bewoners een inspiratiebron om samen te werken aan de toekomst van de 'nieuwe' Collievijverbeek. Na een grondige ingreep door de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare straks, willen de Groenparkers, zélf beek en pad in verschillende stappen omvormen tot een aangename groene ader van Roeselare, o.a. met een vlinderpad, een plaats voor ontmoeting, een educatieve invalshoek, cultuur en vooral met het streven naar wederzijdse betrokkenheid. In ‘Onze Jeugd’ hebben we een bondgenoot gevonden. Onze samenwerking zal kansen bieden voor de school en voor de buurt. We zijn heel blij te mogen meewerken aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren.”Aan het woord Diederik Verstraete GOK-coördinator BuSO Onze Jeugd

“Onze Jeugd, ’t Schooltje, Mariëndaele of in een nog verder verleden Hoeve Quaghebeur. Het domein, geprangd tussen de Iepersestraat en het wandelpad langs de Collievijverbeek kende al heel wat benamingen en nog meer invullingen. Dat de site al meer dan 50 jaar gebruikt wordt voor onderwijs is waarschijnlijk wel geweten, maar daar stopt het vaak. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind, daarom een kleine voorstelling: Onze Jeugd is een school BUSO-school OV4 voor t3 en t9 leerlingen. Zo wordt het toch vaak in onderwijstermen omschreven. In mensentaal wil dit eigenlijk zeggen dat we een school buitengewoon onderwijs zijn voor leerlingen met een normale intelligentie. De reden waarom onze leerlingen vaak moeilijk kunnen volgen in het reguliere systeem is dus niet het gebrek aan kwaliteiten maar is voor sommigen een gedrags- of emotionele problematiek, andere leerlingen hebben het er soms lastig door de gevolgen van een autismestoornis. De leerlingen van Onze Jeugd zijn een groep waar door de maatschappij vaak gekeken wordt naar de gebreken, maar de competenties van de jongere vaak vergeten worden. Daarom zetten wij hard in op verbinding met onze leerlingen om zo, ondanks sommige moeilijkheden, hun talenten boven te halen en hen klaar te stomen voor hun plaatsje in de maatschappij. Schilderen-decoratie, houtbewerking, lassen-constructie, dierenzorg en ruwbouw zijn de richtingen die wij op school aanbieden. Leerlingen die bij ons afstuderen halen een attest 3de graad beroepssecundair onderwijs in één van deze richtingen. In de eerste en 2de graad biedt onze school ook een opleiding a-stroom of TSO aan. Als school willen wij geen eiland zijn binnen de stad. Net zoals we inzetten op verbinding met onze leerlingen willen we daar verder op inzetten met de buurt. Het Groenpark kent een sterke werking, met Thierry Bouckenooghe zaten we al samen om te bespreken welke raakvlakken er zijn en of we de talenten van onze leerlingen ook beschikbaar kunnen stellen voor de wijkwerking.Tal van ideeën kwamen aan bod. De corona-tijden werken nu even niet in ons voordeel, maar daarna hopen we samen met de buurtwerking stappen te zetten. In afwachting daarvan hou jullie gezond.”


bottom of page