top of page

Projectvoorstel BURGERBEGROTING


Inwoners van een straat, wijk of buurt kunnen zich verenigen in een WhatsApp-groep om het veiligheidsgevoel in hun buurt, wijk of straat te vergroten. Een vrijwillig coördinator beheert de app en is de verantwoordelijke van die groep. Hij voegt nieuwe deelnemers toe en zorgt ervoor dat de gedragsregels nageleefd worden. Hij staat in nauw contact met de andere coördinatoren en met de wijkagent. Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groep gemeld worden maar enkel nadat éérst de 101 op de hoogte gebracht werd. Door zelf een oogje in het zeil te houden en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller opgetreden worden en werken we samen aan een veilig Roeselare. Inwoners van Groenpark hebben zich reeds verenigd in 'WABP Groenpark' om het veiligheidsgevoel in hun wijk te vergroten.


Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren, spelen onze veiligheidsdiensten als politie en gemeenschapswachten een belangrijke rol. Maar ook wij kunnen helpen! Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte toch buurtpreventies zal vermijden > WABP België


Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van een Alarm App groep een succes te maken. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden. Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst de 101 en informeert daarna de buren via de groep.


> Lees meer

bottom of page