top of page

Veertig gezinnen houden de wijk in de gaten en melden verdachte zaken.


In Groenpark werd een buurtpreventienetwerk opgericht. We maken hiervoor gebruik van WhatsApp. Verdachte zaken worden door alerte buurtbewoners via het noodnummer 101 aan de politie gemeld en daarna via de chatgroep aan elkaar doorgegeven.


BuurtPreventieNetwerk Groenpark


BuurtPreventieNetwerk (BPN) Groenpark is een burgerinitiatief van Groenpark Roeselare vzw en is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Politie en stad steunen dit initiatief omdat de mensen die deelnemen de extra oren en ogen zijn. In veel gevallen kan door oplettende buurtbewoners een inbraak of erger worden voorkomen.


BPN Groenpark is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. De wet op de private milities van 29 Juli 1934 bepaalt welke handelingen bij wet verboden zijn. In gevallen waarin dergelijke feiten zich toch voordoen moet de korpschef in samenspraak met de bestuurlijke overheid het netwerk onmiddellijk stopzetten en hiervan kennis geven aan de bevoegde overheden (cfr art 14, 15 en 22 van de wet op het Politieambt van 05 augustus 1992). Tevens moeten de actoren, actief binnen BPN Groenpark, zich houden aan de privacywet van 08 december 1992.


Zijn er na het lezen van dit document toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt U contact opnemen met de beheerder.


Doel

 • Algemeen veiligheidsgevoel verhogen

 • Sociale controle bevorderen

 • Belang van preventie verspreiden

 • Aangifte- en meldingsbereidheid verhogen


Politie

De politiezone RIHO wordt niet opgenomen in BPN Groenpark. Uitwisseling van informatie (behalve dringende meldingen via 101) tussen de groep en politie zal gebeuren via de beheerder(s).Beheerder

Een vrijwillige beheerder houdt de gegevens bij die nodig zijn voor de goede werking. Deze gegevens blijven enkel bij de beheerder. De wet op de privacy wordt strikt toegepast. Hij kan mensen toevoegen of verwijderen.


BuurtPreventieNetwerk

U dient hiervoor wel de gratis WhatsApp account te installeren op je smartphone. WhatsApp is een gratis berichtenservice. Met WhatsApp kan men snel, veilig en eenvoudig gratis berichten sturen naar meerdere personen tegelijkertijd.


Waarvoor dient het BuurtPreventieNetwerk?

In de WhatsApp groep doet u een beroep op uw buren wanneer er sprake is van een melding waarbij u de hulpdiensten 101 hebt ingeschakeld.

Denk hierbij aan zaken zoals:

 • Verdachte personen in de wijk

 • Vermiste personen zoals kind of oudere

 • Brand, gaslek, ontploffing, wateroverlast

 • Diefstal of inbraak

 • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging

 • Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden

 • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie - AED verzoeken

 • Mishandeling

 • Ontvoering of een poging tot ontvoering

Gebruik van het BuurtPreventieNetwerk

 • Uitsluitend spoedeisende meldingen.

 • Bel altijd eerst 101, daarna de groep informeren.

 • Het BuurtPreventieNetwerk werkt volgens het SAAR-principe (zie hierna).

 • Hou de melding kort en krachtig in één bericht en denk hierbij aan het signalement (geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding & voertuig).

 • Gebruik de 4 W’s: WIE – WAT – WAAR – WANNEER.

 • Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden.

 • Let op je taalgebruik: vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, … kan uiteraard niet!

 • Uitsluitend reageren als u bijkomende informatie hebt over de melding.

 • Wees kritisch op wat u zelf stuurt, vraag u af of uw bericht iets positiefs bijbrengt aan de melding. Geen onderling contact of privéberichten, overbodige reacties als smiley, duimpjes en teksten zoals “OK” of “bedankt” enz., leiden tot een spervuur aan meldingen bij andere deelnemers.

 • Informatie die je verkrijgt via het BuurtPreventieNetwerk mag je NIET openbaar maken. Hou rekening met de GDPR-wetgeving!

 • Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst geldt het beroepsgeheim.

 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Speurwerk laat je over aan de politie.

 • BuurtPreventieNetwerk is géén vervangmiddel voor het nummer 101.

 • Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor bedoeld is: uitnodigingen voor drinks en barbecues, hoe sympathiek bedoeld ook… horen niet thuis op het BuurtPreventieNetwerk.

 • Worden deze regels niet gerespecteerd? Dan heeft de beheerder het recht je uit de groep te verwijderen.

 • De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep.

 • De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep.

 • De beheerders van de WhatsApp Groenpark, de politie of het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.Wat is SAAR?

BuurtPreventieNetwerk Groenpark hanteert de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie.

SAAR is een afkorting van:

 • Signaleer (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)

 • Alarmeer (Alarmeer via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp alarmgroep te gebruiken)

 • App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp groep)

 • Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is)Signaleren


Wanneer is een situatie verdacht?

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.

Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig !


Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld:

 • Verdachte personen in de wijk

 • Vermiste personen zoals kind of oudere

 • Brand, gaslek, ontploffing, wateroverlast

 • Diefstal of inbraak

 • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging

 • Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden

 • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie - AED verzoeken

 • Mishandeling

 • Ontvoering of een poging tot ontvoering


Alarmeren

In geval van genoemde situaties dient altijd eerst 101 te worden verwittigd. U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s).

Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen.

Let hierbij met name op:

 • haarkleur/kapsel/huidkleur/lengte en postuur

 • specifieke kenmerken (bril, baard, enz.)

 • kledij, schoenen

 • auto merk/type/kleur/plaat nummer

 • fiets/brommer/te voet:


App’en

Nadat u de politie hebt verwittigd, de situatie hebt beschreven en eventueel een signalement hebt gegeven, meld u de situatie in de WhatsApp groep.

Vermeld in uw bericht:

 1. Dat de politie reeds verwittigd is.

 2. Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen.

 3. Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicaties in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

 4. Wat u zelf gaat doen.


Reageren


Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid !

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen,… Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijk binnen de WhatsApp groep gedeeld.

Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, meestal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.


Wat is de K.A.A.T. methode?

De afkorting K.A.A.T. staat voor Kwartaal Alarm App Test.

Als er in WABP Groenpark enige tijd geen meldingen zijn gedaan, vragen leden zich misschien af of de groep nog wel actief is. Wij kiezen om elk kwartaal een testbericht te sturen om te laten weten dat de groep nog actief is.

Mocht u een bericht ontvangen met de tekst K.A.A.T. dan hoeft u daar niet op te reageren.

Indien u vragen hebt voor de beheerder, vraag hem dat dan in een privébericht, zo zorgen we er samen voor dat de WABP Groenpark geen babbelbox wordt.


Lid worden?

 • minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben

 • in het bezit zijn van een smartphone

 • woonachtig zijn in Groenpark

 • lid worden is gratis

 • beheerder komt langs voor een woordje uitleg en schrijft je in als je dat wenst


Samen horen en zien we meer !


Thierry Bouckenooghe

Beheerder BuurtPreventieNetwerk Groenpark

Groenpark Roeselare vzw
Kommentare


bottom of page