top of page

Verslag overleg Stad Roeselare – Wijkcomité Groenpark (03/09/2020)WATER

 • De vuilwatercollector (op grondgebied van gemeente Moorslede) werd voor de zomer gerealiseerd. In afwachting van het GOG Iepersestraat kan deze constructie bij periodes van hevige regen al een deel van het water opvangen. Daarbij zal het water dat uit de richting van Moorslede komt aanzienlijk schoner zijn.

 • De Provincie heeft laten weten dat het dossier rond het GOG Iepersestraat op schema zit. Dit najaar dienen nog enkele juridische procedures doorlopen te worden. Als dit vlot verloopt kunnen de graafwerken voor de zomer van volgend jaar starten.

 • Een drietal jaar geleden werd de rioolpomp in de Platanenstraat, die een belangrijke rol speelt in de waterafvoer van de volledige wijk, vernieuwd. Begin volgend jaar wordt de volledige pompkamer vervangen door een groter exemplaar, zodat de capaciteit ervan toeneemt.

 • De Stad heeft een ingenieur aangesteld om een alternatief te formuleren voor het overstort Cipressenstraat, dat uitmondt in de Collievijverbeek.

 • Het plaatsen van een vuilrooster brengt extra moeilijkheden met zich mee: de ophoping van vuil zal veel onderhoud vergen en de mogelijkheid bestaat dat de doorgang naar de koker belemmerd wordt. Daarnaast bestaat er te veel risico op opstuwing. De constructie zou daarom enkele tientallen meter voor ingang van de koker moeten gebouwd worden, wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt, een aantasting van de omgevingskwaliteit zou betekenen en de kosten zwaar de hoogte injaagt. In samenspraak met en op vraag van de Provincie werd beslist om de ingreep te annuleren, gezien de kosten niet opwegen tegen de baten.

FIETS-, WANDELPAD EN OEVER

 • In kader van het actieplan 100 km fietsveilige wegen wordt het volledige tracé tussen de Beukenstraat en de Westlaan geoptimaliseerd. Het fietspad krijgt een nieuwe toplaag en ter hoogte van de oversteekplaatsen worden kleine infrastructurele ingrepen gedaan die de fietsveiligheid en het rijgemak bevorderen. Daarbij wordt ook de openbare verlichting volledig vernieuwd.

 • In het gedeelte tussen de Platanenstraat en de koker, waar de afbrokkeling van de oever en het fietspad het meest zichtbaar is, wordt het fietspad in beton gegoten. Dit komt de stevigheid van de oever en de fietsveiligheid ten goede.

 • Deze werken kunnen van start gaan na de plaatsing van de nieuwe pompkamer en de vernieuwing van de verlichting door Fluvius.


GROEN

 • Zoals aangekondigd op de buurtvergadering van september vorig jaar, heeft de Stad het onderhoud van de Collievijverbeek op zich genomen. Er werd toen ook gewezen op het grote nut van de begroeiing in de Collievijverbeek en de grote biodiversiteitswaarde ervan als groenblauwe as, zoals beschreven in het Groenplan van de Stad. Het wortelend materiaal is belangrijk voor de stevigheid van de taluds, en de talrijke groenelementen spelen een grote rol in het voedselaanbod voor kleine zoogdieren, vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Intensief maaien zou dus heel nadelig zijn. Als oplossing werd tijdens het buurtmoment extensief natuurbeheer voorgesteld. Dit houdt in dat een gespecialiseerde externe aannemer de beek manueel onder handen neemt. Daarbij worden alle groenelementen die geen waarde hebben selectief verwijderd.

 • Fluvius heeft laten weten om dit najaar werk te maken van de vergroening van de elektriciteitscabine in de Platanenstraat. De voorbereidende werken (ontharding) hebben reeds plaatsgevonden.

 • Omwille van Covid-19 is de opwaardering van de bosjes langs de beek dit voorjaar niet kunnen doorgaan. Deze projectjes werden daarom uitgesteld naar volgend plantseizoen (dit najaar). De dode en instabiele bomen zullen daarbij gerooid worden.

 • Stad Roeselare volgt de wens (privacy) van de bewoners om de zieke haag langs het wandelpad, inkokering tot speelplein, nog niet te vervangen.

 • Dienst Projecten Openbaar Domein werkt momenteel een plan uit om het Groenpark nog groener en bloemrijker te maken.

 • Aanplanting eetbaar bosje najaar 2020.


VOORUITBLIK BURGERBEGROTING Groenpark wordt de eerste wijk in Roeselare die een burgerbegroting krijgt (2021). In het kort: een burgerbegroting is een project waarin de bewoners van de wijk ideeën aandragen, meedenken en met elkaar onderhandelen over het verdelen van gemeentelijk geld voor realisaties in de wijk.

bottom of page