top of page

BRAINSTORMING SOLIDARITEIT 31/5

woensdag 1 juni 2016

 

Water stijgt tot meer dan halve meter in het Groenpark

 

Het Groenpark werd zwaar getroffen door het noodweer van maandagavond 31 mei 2016.

Een ongeziene waterstroom liep er 's nachts de huizen, kelders en tuinhuizen binnen in de Beuken-, Meelbessen-, Lorken-, Platanen- en Cipressenstraat.

De Lorkenstraat werd het zwaarst getroffen, in zes huizen steeg de smurrie meer dan een halve meter hoog. (enkele foto's)

Solidariteit van 'echte buren' was een riem onder het hart van de getroffen families.

Spontane hulp van Stad Roeselare (brandweer, kuisploegen, straatveger, container en rioolreiniger) was een zeer mooie geste.

 

Op het crisisnummer 051/26.21.14 kan iedereen terecht met vragen en op www.roeselare.be vind je meer informatie en een stappenplan bij schade.

 

vrijdag 17 juni 2016

 

Solidariteit 31/5

 

Op de bestuursvergadering van de vzw Groenpark Roeselare, op donderdag 16 juni, werd volgende bedenking gemaakt en voorstel gedaan:

Dinsdag 31 mei 2016, het Groenpark ontwaakt en aan de ontbijttafel: "...'t is wrjeed...meugen we windre blie zien dat us uus ogre stoat...en 't is oal voe'n twéde keer...ja moa...en ze goan da nog én...ge meugt da nie gedroomd én...'t is vo bie te skrj-imn...". 't Is marktdag... en het leven gaat verder.

Maar er is ook een donkere keerzijde. In de nacht van maandag op dinsdag zitten de bewoners van zes woningen van het Groenpark in de smurrie, sommigen zelfs tot aan hun middel, en vluchten hun huis uit. 

Een gezin met een kindje staat op straat. Alleenstaanden zien het even niet meer zitten. Een ouder koppel is totaal van streek. Hulpdiensten worden overstelpt met noodoproepen... er moeten keuzes gemaakt worden. Het is chaos. Deze mensen hebben nood aan onderdak, droge en warme kledij, eten en drinken, troost en goede raad. Onze buren worden van het ene op het andere moment vluchtelingen... en het leven gaat verder.

Er wordt hard gewerkt. We redden het wel! Een tas warme soep is welkom. Onze buren willen hun verhaal doen. Hulp uit onverwachte hoek is als balsem op de wonde. Tof...een tasje koffie. Bevuilde kledij vertrekt en keert gewassen en gestreken terug. Emotionele bezittingen worden noodgedwongen op een container gegooid. Een jong koppel neemt spontaan verlof en steekt de handen uit de mouwen. Deze tegenslag heeft niet alleen een grote impact op het materiële maar evenzeer op hun leven, op hun relatie. Onze buren, slachtoffers, hebben er nood aan om eens samen te zijn. Er wordt al weer eens gelachen. Het is vrijdagavond...Stad Roeselare heeft zijn uiterste best gedaan...iedereen zit op zijn tandvlees en helpende handen zijn nog steeds meer dan welkom. 

In enkele woorden hoe ik het jammer genoeg, vanop de eerste rij, heb ervaren.

Verder moet ik vaststellen dat los van de dankbare individuele acties, wij als wijkwerking, geen enkel initiatief genomen hebben. Niet, omdat we niet willen, neen, gewoon omdat er geen organisatie is, geen plan.

Vandaar mijn voorstel om 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' op te stellen. Een organisatieplan waarin is aangegeven hoe in geval van onheil of dreigende onheil dient gehandeld te worden, om als wijkwerking tot een doelmatige solidariteitsactie te komen, m.a.w. moderne werken van barmhartigheid. In de hoop dat we 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' nooit zullen nodig hebben, is het niet uitgesloten dat onze wijk ooit nog getroffen wordt door nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een gasontploffing, een storm, hevige sneeuwval of ander onheil.

De doelstelling van onze vzw Groenpark Roeselare is en blijft nog altijd het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark, met aandacht voor zowel de individuele bewoner als de groep bewoners met inzonderheid de kinderen en de bejaarden. Als bestuursleden proberen we al bijna 41 jaar, ten alle tijde en voor alles en nog wat een oplossing te vinden. Laat ons dan ook werk maken van 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' en misschien een voorbeeldproject te zijn voor andere woonwijken in Roeselare.

 

Het voorstel werd door de vergadering unaniem aanvaard en op woensdag 29 juni is er een brainstorming om 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' gestalte te geven.
 

zaterdag 18 juni 2016

 

'Solidariteit 31/5 is er voor buren'

Beter een goede buur dan een verre vriend, klinkt het spreekwoord. Wat is er geruststellender dan te weten dat je bij je buren terecht kunt? De wateroverlast van 31 mei 2016 heeft ons geleerd dat het nodig is dat buren, bij onheil of dreigende onheil, klaar staan voor elkaar. De één wordt geholpen, de andere doet waar hij goed in is. Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Alleen weet men niet altijd goed hoe zich te gedragen. De wil is er... maar de weg nog niet. Ons project 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' moet ons de mogelijkheid bieden een solidariteit actieplan op te stellen, waar wij onmiddellijk kunnen op terugvallen bij een nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een storm,hevige sneeuwval of ander onheil.'Solidariteit 31/5 is er voor buren', moet een project worden voor en door inwoners van het Groenpark.Onder het motto 'denk mee, adviseer, leen uit of help' doen wij een warme oproep om ons project mee te helpen creëren. > Jouw ideeën zijn welkom! 
 

woensdag 29 juni 2016

 

Brainstorming 'Solidariteit 31/5 is er voor buren'

We zijn er tijdens de brainstorming in geslaagd om de basis te leggen van ons organisatieplan ‘Solidariteit 31/5 is er voor buren’. In een tweede fase zullen we een individuele bevraging doen van alle wijkbewoners, dit aan de hand van een invullijst. We hopen dit nog te kunnen realiseren voor het verlof.

Gisteren hadden we de eer de heer burgemeester Kris Declercq, de schepen bevoegd voor waterbeheer Marc Vanwalleghem en de ambtenaar bevoegd voor waterbeheer mevrouw Stephanie Van hoecke te mogen verwelkomen op onze brainstorming. De burgemeester sprak zich lovend uit en noemde het: "... een mooi initiatief vol burgerzin".

Alhoewel de problematiek omtrent de ‘Collievijverbeek’ niet op de agenda stond kregen wij een toelichting van de stand van zaken tot op heden. Wij kunnen u meegeven dat er op niveau stad en provincie heel hard gewerkt wordt naar oplossingen toe. Binnenkort wordt er een persmoment belegd waarbij we verder op de hoogte zullen gesteld worden.

 

vrijdag 18 november 2016

Groenpark solidariteitsplan wordt afgekondigd

 

Door de aanhoudende regen wordt ons solidariteitsplan afgekondigd.

Om 13.30 u starten wij met de bouw van een dam met zandzakjes t.h.v. de Lorkenstraat.

Helpende handen meer dan welkom.

 

Het solidariteitsplan blijft afgekondigd tot maandag 21 november 08.00 uur en voorziet, tijdens die periode voor het Groenpark, een permanentie die je dag & nacht mag opbellen bij ernstige dreiging wateroverlast of daarmee gepaard gaande situaties. Wij staan klaar om te helpen waar nodig. Voor een vlot verloop gelieve uw vragen te richten aan de coördinatie. 

 

Permanentie coördinatie:

Van vrijdag 18 november 20.00 u tot zaterdag 19 november 20.00 u Thierry Bouckenooghe / Lorkenstraat 20 - 051/20 54 77  of 0486/89 64 59

Van zaterdag 19 november 20.00 u tot zondag 20 november 20.00 u Guido D’hondt / Platanenstraat 20 - 051/21 09 85   of   0473/32 51 75

Van zondag 20 november 20.00 u tot maandag 21 november 08.00 u Thierry Bouckenooghe / Lorkenstraat 20 - 051/20 54 77  of  0486/89 64 59

 

Bewoners van het Groenpark die tijdens het week-end, ingeval van ernstige dreiging wateroverlast, beschikbaar zijn en desgevallend een handje willen toesteken kunnen zich via mail aanmelden: thierry.bouckenooghe@telenet.be

 

 

Enquête resultaten

 

Nee, “Solidariteit 31/5 is er voor buren” is niet meteen een hip project.

En toch. Er is waarschijnlijk niemand in de wijk die zichzelf niet solidair wil noemen. Dat er solidariteit hoort te zijn, daarover zijn we het vrijwel allemaal eens. Niemand is tegen solidariteit op zich.

Zijn wij allemaal solidair in het Groenpark?

Je zou geneigd zijn daarop bevestigend te antwoorden. Op het eerste zicht is iedereen vanzelfsprekend solidair met de onmiddellijke omgeving. Je moet al een heel ongevoelig iemand zijn om je buur niet te helpen die het even allemaal niet ziet zitten. Sommige mensen lijken op het eerste vlak misschien niet solidair, maar zijn dat op hun eigen manier soms wel.

Alvast iedereen bedankt die meewerkte aan de enquête “Solidariteit 31/5 is er voor buren”, ... een mooi project vol burgerzin.

 

 

“Solidariteit 31/5 is er voor buren;

een mooie stoel, een schoon gebaar”

voor meer informatie: thierry.bouckenooghe@telenet.be

 

Voor wie van cijfers houdt...:

Het Groenpark telt 189 woningen en 60 families vulden de enquête in:

 

Beukenstraat 09/20

Cipressenstraat 10/31

Elzenstraat 05/12

Esdoornstraat 00/15

Essenstraat 03/10

Goudenregenstraat 00/07

Hagedoornstraat 05/24

Lorkenstraat 15/17

Meelbessenstraat 07/08

Platanenstraat 03/31

Wijngaardstraat 03/14

 

aanbieden van voedsel

36 x ontbijt

41 x soep

26 x warme maaltijd

28 x koude maaltijd

 

aanbieden van kledij

29 x volwassen dames

22 x volwassen heren

01 x tienermeisjes

00 x tienerjongens

01 x kleuters

01 x baby’s

 

aanbieden van slaapgelegenheid

19 x bed

10 x veldbed

17 x slaapkamer

05 x slaapgelegenheid voor meerdere personen

 

aanbieden verblijf

33 x overdag één persoon

13 x overdag meerdere personen

 

aanbieden sanitair

39 x toilet

35 x badkamer

 

aanbieden hand- en spandiensten

08 x ik ben een ‘handige Harry’

09 x bij mij kun je terecht voor allerhande materiaal

31 x dragen van lichtere voorwerpen

05 x dragen van zwaardere voorwerpen

36 x ik wil je boodschappen doen

 

aanbieden vervoer

08 x aanhangwagen met voertuig en bestuurder

01 x aanhangwagen

00 x lichte vrachtwagen/bestelwagen met bestuurder

 

aanbieden kinderopvang

07 x kinderopvang

12 x kinderen van en naar school brengen

07 x naschoolse opvang

 

je mag me opbellen om te helpen

37 x altijd

50 x overdag

37 x bij nacht

 

ik ben goed in

13 x communicatie

10 x organisatie

07 x technische problemen oplossen

17 x fysieke hulp

17 x hand- en spandiensten

12 x ordenen

17 x kuisen

17 x koken

09 x EHBO

 

ik ben in het bezit van

32 x een uitschuifbare ladder

00 x lieslaarzen

37 x rubberen laarzen 

09 x een boomzaag

15 x een dompelpomp

31 x verlengkabels

26 x kruiwagen

 

opvangen huisdieren

06 x hond

06 x kat

10 x vogel

 

 

Wanneer je je buren leert kennen en je elkaar helpt,

 

kunnen er mooie dingen ontstaan.

 

 

 

Brainstorming ‘Solidariteit 31/5 is er voor buren’

 

woensdag 29 juni 2016 om 19u30

‘s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare

 

GROENPARK ROESELARE vzw

Inleiding

Het is de bedoeling om deze avond de basis te leggen van een organisatieplan waarin is aangegeven hoe in geval van onheil of dreigende onheil dient gehandeld te worden, om als wijkwerking tot een doelmatige èn snelle solidariteitsactie te komen.

Bij onheil of dreigende onheil zullen wij onze buren onmiddellijk helpen. Mogelijk komen wij als eerste ter plaatse. Een noodsituatie zal altijd onverwacht komen. Elke noodsituatie zal anders zijn, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval, blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.

Als het nodig is staan buren voor elkaar klaar. De één wordt geholpen, de andere doet waar hij goed in is. Onze solidariteitsactie zal meestal intens, maar van zeer korte duur zijn. Goed voorbereid zijn is de boodschap en dàt hebben we zelf in de hand.

Tijdens de vergadering is het de bedoeling om veel nieuwe ideeën omtrent ‘Solidariteit 31/5 is er voor buren’ te verzamelen. Door zo veel mogelijk ideeën op te sommen zitten er altijd wel bruikbare bij. Het is vandaag niet de bedoeling kritiek te leveren op de geopperde ideeën, later kunnen we de opgesomde ideeën bekritiseren.

Met betrekking tot de problematiek ‘Collievijverbeek’, waar we het hier deze avond niet zullen over hebben, staan wij als wijkwerking niet met getrokken messen; geen negatieve acties, geen petities, geen boycot, geen betogingen of optochten. Neen, wij willen constructief en in dialoog met stad en provincie erger voorkomen.

Onder het motto: ‘denk mee, adviseer, leen uit of help’ hebben we heel recent een groot deel van de bewoners van het Groenpark, via onze site, de kans geboden om hun ideeën omtrent ‘Solidariteit 31/5 is er voor buren’ over te maken. Dit resulteerde tot op heden in het volgende:

6 reactie met het aanbieden van materiële hulpmiddelen

6 reactie met het aanbieden van fysieke hulp

2 reacties met het aanbieden van medewerking bij de organisatie

Een doorsnee bestuursvergadering is een toffe vergadering waar gezelligheid troef is. Sta me toe de vergadering van deze avond, voor één keer ietwat, om te buigen naar een vergadering waar resultaat moet troef zijn. Maar... laten we het toch gezellig houden.

Om alles vlot te laten verlopen ware het misschien wenselijk om niet door elkaar te praten en iedereen die wil de kans te geven om, per item, aan het woord te komen.

 

Programma

19.45 u : verwelkoming en inleiding

20.00 u : brainstorming deel 1

21.00 u : break met gezellig overleg bij een glaasje

21.15 u : brainstorming deel 2

21.45 u : varia

22.00 u : einde vergadering

 

Hoe gaan we ons organiseren?

Wie verwittigd wie, wanneer en hoe?

- straatverantwoordelijke neemt initiatief

- bij dreiging altijd preventief verwittigen

- via telefoonpiramide coördinatie opstarten tussen straatverantwoordelijken


Wie staat in contact met de slachtoffers?

- de straatveranwtoordelijke

- bij ontstentenis ervan de voorzitter

- bij ontstentenis ervan de secretaris


Wie wil coördineren?

- Thierry

- Guido


Van waaruit gaan we coördineren?

- de coördinatie zou gebeuren vanuit de woning van een straatverantwoordelijke, in de onmiddellijke veilige omgeving van de plaats van het onheil

- bijhouden logboek

- wie, wat, waar, wanneer en hoe


Wat is er van belang op de plaats van de coördinatie?

- Tf repertorium: hulpdiensten

- Groene Gids UP TO DATE!!!

 

Draaiboek

- opstellen draaiboek

- exemplaar per straatverantwoordelijke

- reserve exemplaren

- update ervan!

 

Iedereen kan iets betekenen voor een ander

In een tweede fase willen we een individuele bevraging doen van alle wijkbewoners, gezien de ‘magere’ spontane reacties via de site.

Dit zou gebeuren aan de hand van een invullijst. We zouden de invullijst bv. op een vrijdag verdelen, en kort op de bal spelen, en deze op maandag terug ophalen. 

Het is de bedoeling dat de straatverantwoordelijke iedereen van zijn straat persoonlijk aanpreekt en een woordje uitleg geeft. De inzameling van ingevulde lijsten zou eveneens door de straatverantwoordelijke moeten gebeuren.

De bekomen resultaten worden per straat geïnventariseerd.

Een wervende, korte, duidelijke en simpele tekst moet de aandacht trekken.

Ruimte voor:

opmerkingen, dit kan waardevolle informatie opleveren

identiteit

telefoon- en/of gsm nummer

emailadres

Een logische volgorde

We sturen achteraf een bedanking

 

 

'Solidariteit 31/5' is er voor buren;

een mooie stoel, een schoon gebaar’

 

Beter een goede buur dan een verre vriend, klinkt het spreekwoord.

Wat is er geruststellender dan te weten dat je bij je buren terecht kunt?

De wateroverlast van 31 mei 2016 heeft ons geleerd dat het nodig is dat buren, bij onheil of dreigende onheil, klaar staan voor elkaar. De één wordt geholpen, de andere doet waar hij goed in is. Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Alleen weet men niet altijd goed hoe zich te gedragen. De wil is er... maar de weg nog niet.

Ons project 'Solidariteit 31/5' moet ons de mogelijkheid bieden een solidariteit actieplan op te stellen, waar wij onmiddellijk kunnen op terugvallen bij een nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een storm, een gasontploffing, hevige sneeuwval of ander onheil.

'Solidariteit 31/5', moet een project worden voor en door inwoners van het Groenpark. 

Onder het motto 'denk mee, adviseer, leen uit of help' doen wij een warme oproep om de hierbij gevoegde lijst in te vullen en ons project mee te helpen creëren.

Als buur wil ik je alvast bedanken voor je engagement.

 

 

Samen maken jullie het verschil

 

Ik kan en wil bij een noodsituatie mijn buren helpen met het:

 

aanbieden van voedsel

O - ontbijt

O - soep

O - warme maaltijd

O - koude maaltijd

 

aanbieden van kledij

O - volwassen dames

O - volwassen heren

O - tienermeisjes

O - tienerjongens

O - kleuters

O - baby’s

 

aanbieden van slaapgelegenheid

O - bed

O - veldbed

O - slaapkamer

O - slaapgelegenheid voor meerdere personen

 

aanbieden verblijf

O - overdag één persoon

O - overdag meerdere personen

 

aanbieden sanitair

O - toilet

O - badkamer

 

aanbieden hand- en spandiensten

O - ik ben een ‘handige Harry’

O - bij mij kun je terecht voor allerhande materiaal

O - dragen van lichtere voorwerpen

O - dragen van zwaardere voorwerpen

O – ik wil je boodschappen doen

 

aanbieden vervoer

O - aanhangwagen met voertuig en bestuurder

O - aanhangwagen

O - lichte vrachtwagen/bestelwagen met bestuurder

 

aanbieden kinderopvang

O - kinderopvang

O - kinderen van en naar school brengen

O - naschoolse opvang

 

je mag me opbellen om te helpen

O - altijd

O - overdag

O - bij nacht

 

ik ben goed in

O - communicatie

O - organisatie

O - technische problemen oplossen

O - fysieke hulp

O - hand- en spandiensten

O - ordenen

O - kuisen

O - koken

O - EHBO

 

ik ben in het bezit van

O - een uitschuifbare ladder

O - lieslaarzen maat ..........

O - rubberen laarzen maat ..........

O - een boomzaag

O - een dompelpomp

O - verlengkabels

O - kruiwagen

 

opvangen huisdieren

O - hond

O - kat

O – vogel

 

Wanneer je je buren leert kennen en je elkaar helpt,

kunnen er mooie dingen ontstaan.

 

Een goede melding

welke hulpdienst is er nodig: politie, brandweer, en of ambulance

waar is er hulp nodig; het adres van het noodgeval, plaatsnaam, straat en huisnummer

wat is er aan de hand: brand, een ongeluk, een gaslucht. Probeer zo precies mogelijk te zijn

geef eventuele aanvullingen: iedereen is buiten of er is nog iemand binnen, er bevinden zich gasflessen in de woning, tuinhuis

hang niet eerder op dan dat de centralist aangeeft dat het gesprek klaar is

let altijd goed op je veiligheid en die van anderen

bij je oproep 112 krijg je (bv. door overbelasting) niet onmiddellijk gehoor, NIET TOELEGGEN!!!, je blijft ALTIJD in connectie en van zodra de lijn vrij krijg je gehoor

hartfalen, de 112 helpt u onmiddellijk telefonisch met begeleiding bij een reanimatie

 

Noodpakket

Met een noodpakket zijn we goed voorbereid op een noodsituatie.

zaklamp

extra batterijen

desinfecterende handgel

een eerste hulpdoos

warmhouddekens

veiligheidshandschoenen

rubberen handschoenen

afbakeningslint

breekijzer

verlengkabel

 

Bijzondere aandacht

Zijn er in de omgeving mensen die extra hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie? Kijk dan naar hen om en zorg dat ook zij zijn voorbereid. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden of buren zodat zij je kunnen helpen om voorbereid te zijn.

 

Veiligheid

Het ware misschien wenselijk om alle buren en buren-medewerkers op termijn te sensibiliseren voor de gevaren en de risico’s bij:

 

Woningbrand

ga nooit een brandend gebouw binnen

sluit de woning af en verlaat de woning

aanrijdende hulpdiensten, reeds van voor de plaats van onheil, de weg laten aanwijzen naar plaats onheil

informatie aan brandweer: zijn er nog mensen in het gebouw, kortste weg naar de brandhaard, zijn er gasflessen in het brandend gebouw , waar gaskraan en elektriciteitskast

Wist u dat als er ‘s nachts brand uitbreekt u heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden? Want als u slaapt, ruikt u niets. Rookmelders redden levens

een rookmelder is een onmisbaar onderdeel van een veilig huis. Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken wel veel giftige rook en maken daardoor ook de meeste slachtoffers

een slimme rookmelder is in staat om je te waarschuwen in de vorm van een notificatie op je smartphone, wanneer er rook ontstaat en gedetecteerd wordt

 

Wateroverlast

wordt verwacht dat bij een overstroming het water in huis komt, schakel de gas en elektriciteit uit.

open je zelf rioleringsdeksels: markeren en beveiligen

losliggende en ronddrijvende putdeksels zijn een gevaar

let op de codes (geel, oranje, rood) in de weerberichten

houd in elk geval kinderen binnen

een overstroming kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid waardoor we moeten besluiten om te evacueren

neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren

denk aan de huisdieren

doe je woning op slot

controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren

als je niet weg kunt, ga dan naar het hoogste punt van je huis

als je zelf veilig bent, help mensen in je buurt die hulp nodig hebben

waad of rijd nooit door het water heen, snelstromend water dat boven je enkels staat, kan je al omver gooien en meesleuren

bij wateroverlast bel eerst naar de brandweerkazerne niet naar de 112

neem de nodige foto’s

 

Hevige sneeuwval

blijf bij ijzel en hevige sneeuwval zoveel mogelijk binnen

ga alleen op de weg wanneer het echt noodzakelijk is

neem voor de winter al voorzorgsmaatregelen, zorg dat er in de auto een deken, een zaklamp en wat eten en drinken liggen

zou het niet belangrijk zijn om even te laten uitrekenen hoeveel sneeuw onze daken kunnen dragen?

 

Storm

schuil niet onder bomen

zoek eventueel beschutting in gebouwen en wacht tot de storm is gaan liggen

voer tijdens de storm geen (nood)reparaties aan je huis uit, doe dat pas, als de wind is gaan liggen

bij stormoverlast bel eerst naar de brandweerkazerne niet naar de 112

neem de nodige foto’s 

 

Gasontploffing

denk aan eigen veiligheid

bij een vermoeden van gasgeur, gaskraan dichtdraaien, elektriciteit afsluiten en de brandweerkazerne verwittigen

doe de nodige infogaring om te weten of er iemand in het gebouw is (sociaal contact met buren is o.a. daarom van groot belang) 

 

'Solidariteit 31/5 is er voor buren;

een mooie stoel, een schoon gebaar'

bottom of page