top of page
Groenpark Roeselare vzw
Wijlen Yves Comyn
Groenparkfeesten
Groenparkstappers
Groenparktrappers
40 Tinten Groen
Groenparkfeesten
Groenblad
Paasactie
Groene Gids 2016
Nieuwjaarsdrink
Bezoek van de Sint
Teambuilding
Seniorenontbijt
Humor... vaneigen(s) Groen
Wijkwerking

In ’77 werd de feitelijke vereniging opgericht "Comité voor inrichting van het Groenpark". De "vzw Groenpark Roeselare" werd pas opgericht in ’82 met als doelstelling: het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark, met aandacht voor zowel de individuele bewoner als de groep bewoners met inzonderheid de kinderen en de bejaarden.

Wijlen Gerda Viaene heeft begin ’77 zowat de rol van H. Geest vervuld. Tijdens een praatje met enkele buren liet zij zich immers zomaar ontvallen dat de kinderen op de wijk er toch verweesd bij liepen en dat er misschien initiatieven konden genomen worden om via een wijkwerking voor de kinderen ook de ouders dichter bij elkaar te brengen. Het Pinksterfeest lag nog enkele weken af en toch hebben die woorden hoogst aanstekelijk gewerkt bij wijlen Yves Comyn. Thuisgekomen in de Hagedoornstraat, zette hij zich aan zijn schrijftafel en in een vriendelijk schrijven aan elke bewoner stelde hij een ‘comité voor inrichting van het Groenpark’ voor.

Zijn oproep bleef niet onbeantwoord en als Jezus van Nazareth schaarde hij weldra enkele apostelen rond zich en zond hen uit om in iedere straat van de wijk de blijde boodschap te verkondigen, dat in hun wijk een levensecht wijkcomité geboren was.

 

De boreling werd op een zondag in september ’77 uitbundig gedoopt tijdens de wijkfeesten. De offerande moest voor één keer vóór de misviering gehouden worden, want er was geen enkele frank in kas en het bestuur moest de eerste centen voorschieten.

Bij het prille begin van de wijkwerking was het Groenpark zelf nog volop in een aanvangsfase. Zo lagen hier en daar nog onbebouwde stukken grond, uiteraard rijkelijk gevuld met netels en distels. Om de groeipijnen gezamenlijk aan te pakken, ondernam het bestuur al kort na de oprichting de eerste sociale acties ‘voor het algemeen nut van de wijk’. Een mooi voorbeeld hiervan was het gemeenschappelijk verzet tegen een aantal nadelige voorwaarden van het contract, dat het onderhoud van de centrale verwarming over de hele wijk regelde. Verder ijverde men ondermeer voor de aanleg van een (verlicht) wandel- en fietspad langs de Collievijverbeek, maar ook voor een speelplein, verkeersdrempels en postbus.

Vanaf het begin werkte men ook met een systeem van straatverantwoordelijken. Iedereen op de wijk kreeg het bezoek van een verantwoordelijke van zijn straat, aan wie hij zijn wensen en verzuchtingen mocht kenbaar maken. Het dagelijks bestuur van de werkgroep besprak de verlangens en problemen die elke straatverantwoordelijke naar de vergadering bracht en in een sfeer van echte kameraadschap werd naar een bevredigende oplossing gezocht. Op deze manier komt het wijkbestuur op heden nog altijd, niet alleen dichter bij de mensen, maar weet men ook sneller en beter wat er zo allemaal leeft onder de wijkbewoners.

In september ’77 kreeg iedere bewoner het eerste wijkkrantje in zijn bus dat Groenblad gedoopt werd. “Een informatieblad van en voor het Groenpark. Verschijnt als ’t past.”, vermeldt de titel verder. Dit krantje is intussen uitgegroeid tot de spreekbuis van de hele wijkwerking waarin alle activiteiten uitvoerig worden aangekondigd, allerhande tips worden gegeven en verdienstelijke mensen nog eens extra in naam van alle Groenparkers bedankt worden.

In ’78 werd een adressenboekje aangeboden dat, rekening houdende met de privacy, nog frequent wordt geactualiseerd.

In 2016 werden alle wijkbewoners, via hun Groenblad, gevraagd om hun identiteitsgegevens door te geven om aldus voor de vijfde maal het adressenboekje te vernieuwen. Niemand weigerde om zijn gegevens in het boekje te laten verschijnen.

 

In een mum van tijd heeft het internet, ook in het Groenpark, zich naast het wiel, elektriciteit en de pil in het lijstje van 'belangrijkste uitvindingen aller tijden' genesteld. Wat vandaag de dag een evidentie is om te surfen naar deze site, was dat in '77 allerminst.


Heden ten dage zetten een twintigtal bestuursleden zich ten volle in om blijvend contact te houden met de mensen in hun straat. Een zestal keer per jaar bespreekt de bestuursploeg het reilen en zeilen in de wijk en zorgt ze voor aangepaste activiteiten.

bottom of page